Making Impact

Ik ben Vincent, marketing communicatie medewerker bij Bannerheroes. Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat ik begon bij Bannerheroes aan mijn afstudeerscriptie voor mijn opleiding Communicatie op het HBO.

Bannerheroes is een creative agency met veel kennis, ervaring en een goede service die online uitingen ontwikkeld voor display advertising, DOOH en social media. Bannerheroes merkte op dat haar imago niet helemaal matchte met haar positionering op de markt.

 

Het onderzoek

Het vraagstuk voor mijn afstudeerstage was om in kaart te brengen waar Bannerheroes nu staat en hoe we het bedrijf op de markt beter konden positioneren.

Hiervoor heb ik zowel de interne- als externe situatie in kaart gebracht aan de hand van o.a. de SWOT-analyse, het Business Model Canvas en de Corporate Identity Mix. Uit imago- en intern onderzoek kwam naar voren dat de interne opinie grotendeels overeenkwam met die van klanten. Bannerheroes is deskundig, flexibel en klantvriendelijk. Wel was er een discrepantie tussen de uitstraling van de website en de kwaliteit die Bannerheroes biedt. De rode kleur in de website, tone of voice en beeld pasten eigenlijk niet meer bij het imago die Bannerheroes als creative agency wil uitstralen.

 

De oplossing

Om dit aan te pakken, heb ik een paar belangrijke stappen doorlopen. Allereerst moest duidelijk worden wat de identiteit van het bedrijf was. Hiervoor heb ik aan de hand van verschillende modellen zoals de Golden Circle en intern onderzoek de belangrijkste beweegredenen en kernwaarden vastgelegd.

  • Creativiteit
  • Vakkennis
  • Passie
  • Positiviteit

Na het bepalen van de identiteit, is de missie en visie opgesteld. Verder is Bannerheroes met communicatie een nieuwe richting ingeslagen die het bedrijf beter op de kaart van het medialandschap zet, met een nieuwe pay-off:

Making Impact.

Op basis van deze informatie, nieuwe pay-off en hervonden identiteit is een nieuwe website ontwikkeld die past bij de nieuwe waarden en normen van Bannerheroes.

Om te voorkomen dat voorgaande problemen zich herhalen, heb ik verschillende richtlijnen en activiteiten opgesteld. Zo kan de identiteit van Bannerheroes op een duidelijke, effectieve en consistente manier worden uitgedragen.

Dit proces en advies heeft niet alleen effect op de website, maar ook in de onderlinge communicatie en die naar de klant. Hierdoor zorg je niet alleen dat Bannerheroes een duidelijker en consistenter merkbeeld uitdraagt, maar dat zij ook in alle andere facetten authentiek is en trouw blijft aan wie zij is als bedrijf.